Dubravka Mikić

Dubravka o mindfulnessu

Razlog uključivanja u program je primjena tehnike koju još nisam koristila u radu s djecom. Što se tiče današnje djece, izložena su stresu više nego djeca prijašnjih generacija stoga što puno više borave u zatvorenom prostoru, puno manje se igraju u prirodi i među sobom, a time i manje komuniciraju i međusobno i sa roditeljima.

Puno njih je previše u dodiru sa ekranom i elektroničkim napravama, a premalo kvalitetno borave s ljudima. Mindfulness bi im mogao pomoći u prepoznavanju emocija i vlastitog stanja i uspostavljanju bližih i toplijih odnosa sa okolinom kao i u korištenju alata kojima bi se lakše nosili sa stresnim situacijama.