Helena Skendrović

Helena o mindfulnessu

Današnji urbani način života, preopterećenost raznim informacijama i obavezama, te svakodnevni izazovi s kojima se djeca suočavaju mogu znatno narušiti kvalitetu života.
Moja vizija je odgoj sretnog djeteta koji započinje već od najranije dobi. Mindfulness nam pomaže u razvijanju zdravih mentalnih navika, pozitivne slike o sebi i dobrog osjećaja samih sa sobom.
Učenjem kontrole vlastitih misli i emocija izbjegavamo da one kontroliraju nas i na taj način pomažemo djeci da se razviju u najbolje verzije sebe samih. Jačanjem vještina fokusa, samokontrole i usmjeravanja pažnje osvještavamo djecu da koriste vlastite alate koji će im pomoći u uspješnoj i svjesnoj kreaciji vlastita života.