Lana Mikić

Lana o mindfulnessu

U današnje vrijeme živimo kao na kolodvoru, svi nekud žure, kasne, škola, posao, obaveze… misli su nam raspršene na 100 strana, ne živimo za sada i ovdje, a život nam prolazi.

Današnja djeca, a i odrasli ljudi izloženi su previše tehnologiji i samim time im je povećana količina stresa, te im to odvlači pažnju i koncentraciju. Nisu fokusirana na ono bitno.

Mindfulness vidim kao program koji bi djeci pomogao da svoju pažnju usmjere na sada i ovdje, smanje razinu stresa, te poboljšaju svoje komunikacijske vještine.